Co pokrywamy, a czego nie

Ubezpieczenie powypadkowe i chorobowe
 • Pełna diagnostyka, leki, materiały eksploatacyjne, leczenie i terapia, w tym zabiegi operacyjne i opieka przedoperacyjna zgodnie z decyzją partnerskiego lekarza weterynarii do wysokości ustalonego limitu ubezpieczenia.
 • W przypadku stanu ostrego leczenie może być prowadzone przez najbliższego dostępnego lekarza weterynarii (również poza siecią partnerów PetExpert).
 • Hospitalizacja zwierzęcia na czas określony przez lekarza weterynarii zatrudnionego w klinice partnerskiej.
 • Choroby współistniejące, chyba że dotyczą stanów przewlekłych.
 • W przypadku chorób przewlekłych obejmujemy ochroną pierwszy dzień wystąpienia objawów choroby, w tym pełną diagnostykę. Schorzenia dermatologiczne, których leczenie trwa dłużej niż 3 miesiące uznajemy za chorobę przewlekłą.
 • Okres karencji w przypadku nagłego zdarzenia (wypadku) to 3 dni, w przypadku choroby 30 dni, przy wybranych schorzeniach ortopedycznych 6 miesięcy.
 • Profilaktyka, szczepienia, zabiegi kosmetyczne, leczenie stomatologiczne, żywienie dietetyczne.
 • Choroby, wypadki i stany chorobowe powstałe przed przystąpieniem do ubezpieczenia.
 • Transplantacja, opieka przed i pooperacyjna związana z transplantacją.
 • Kastracja, leczenie związane z reprodukcją, ciążą i porodem, sztuczne zapłodnienie (kastrację pokrywamy w ramach leczenia).
 • Choroby dziedziczne i zwyrodnieniowe.
 • Leczenie poza siecią partnerską z wyjątkiem ostrych przypadków zagrażających życiu.
 • Dodatkowe opłaty za leczenie poza standardowymi godzinami pracy placówek (dyżury i wezwania).
 • W przypadku, gdy u ubezpieczonego zwierzęcia przed przystąpieniem do ubezpieczenia postawiono ww. rozpoznania: zranienie LCC – uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego, FCP – złamanie wyrostka rylcowatego kości łokciowej, OCD – oddzielająca martwica kostno-chrzęstna, zwichnięcie rzepki i stawu biodrowego, protruzja dysku – wypadnięcie dysku, (np. protruzja lub ekstruzja dysku) dysplazja stawu biodrowego, artretyzm, artroza.
Ubezpieczenie na wypadek śmierci
 • Odszkodowanie w wysokości wartości nabycia zwierzęcia lub normalnej ceny rynkowej do wysokości uzgodnionego limitu dla tego ryzyka.
 • Jeśli upłynął okres karencji (który wynosi 60 dni od rozpoczęcia ubezpieczenia).
 • Śmierć z powodu choroby, jeśli pies w chwili śmierci miał 6 lat lub więcej dla ras dużych, 8 lat lub więcej dla psów ras średnich oraz 10 lat lub więcej dla psów ras małych. Śmierć z powodu choroby kota, jeżeli kot w chwili śmierci miał 8 lat lub więcej.
 • Śmierć z powodu ciąży, porodu lub transplantacji.
 • Eutanazja ze względów finansowych lub z powodu zaburzeń behawioralnych zwierzęcia.
 • Uśmiercenie zwierzęcia w obronie koniecznej, gdy zaatakowało ono inną osobę lub zwierzę.
Ubezpieczenie od zgubienia lub kradzieży
 • Odszkodowanie w wysokości wartości nabycia zwierzęcia lub normalnej ceny rynkowej do wysokości uzgodnionego limitu dla tego ryzyka.
 • Jeśli upłynął okres karencji (który wynosi 60 dni od rozpoczęcia ubezpieczenia).
 • Zwrot wartości zakupu zwierzęcia lub normalnej ceny rynkowej, jeśli zwierzę zostanie zwrócone lub odnalezione w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia jego kradzieży lub zagubienia.
 • Jeśli nie upłynął okres karencji (który wynosi 60 dni od rozpoczęcia ubezpieczenia).
Ubezpieczenie kosztów odnalezienia zagubionego lub skradzionego zwierzęcia
 • Koszty odpłatnej pomocy i/lub płatnych ogłoszeń.
 • Koszt wynagrodzenia dla znalazcy.
 • Koszty związane z opieką nad zwierzęciem.
 • Jeśli upłynął okres karencji (który wynosi 60 dni od rozpoczęcia ubezpieczenia).
 • Koszt wynagrodzenia dla członka rodziny, osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, w stosunku pracy.
 • Koszt wynagrodzenia dla osoby, która sprawowała opiekę nad zwierzęciem w chwili jego zagubienia lub kradzieży, lub która dokonała kradzieży, lub jest we współpracy z taką osobą.
 • Nie zapłacimy kosztów opieki osobie, z którą nie został sporządzony protokół, dzięki któremu możemy ją zidentyfikować.

Czy masz konkretne pytanie, na które nie odpowiedzieliśmy tutaj? Jesteśmy do dyspozycji na czacie lub pod numerem telefonu: +48 22 600 73 20.